Aktualności

 Powrót
Gazeta Wrocławska o nas ... Relacja fotograficzna Gazety Wrocławskiej z "Dni otwartych na budowie w Leśnicy"
3 marca 2017

Uwaga Najemcy, przypominamy o składaniu deklaracji o dochodach

.

Ogłoszenie dla najemców zamieszkałych przy ulicach:

- Wojanowska 30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

- Wojanowska 54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,80,82,84

- Rodzynkowa 1,3,5

- Zielna 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22

- Dolnobrzeska 24,26,28,30

- Brzezińska 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43

- Górnicza 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

- Krzywoustego 285

 

TBS Wrocław Sp. z o.o. przypomina Państwu o obowiązku złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na Państwa gospodarstwo domowe w roku 2016. Wypełnioną deklarację o dochodach należało złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2017r.

Natomiast osoby, które podpisały umowę najmu po dniu 10 września 2015r. obowiązywał termin do dnia 31 maja 2017 r.

Deklaracje można składać osobiście w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w pokoju nr 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: tbs@tbs-wroclaw.com.pl

(druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl, w zakładce – deklaracje)

 

Nie złożenie deklaracji w ustawowym terminie, spowoduje podjęcie działań zmierzających do podwyższenia czynszu za zajmowany lokal.

Dochód wyliczamy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto z roku 2016) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD.

Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku.

 

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego.

 

© 2010 rysie.com