Warunki wynajmu w TBS

Najemcą lokalu w TBS Wrocław zostać mogą osoby  fizyczne i prawne, które

  • nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu,
  • osiagają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania

W przypadku zbyt niskich dochodów przyszły najemca  wskazuje osobę trzecią, która przystąpi do zobowiązania najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego.

  • wpłaci, po zawarciu umowy partycypacyjnej, 30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu,
  • wpłaci,  7 dni przed podpisaniem umowy najmu, kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości miesięcznego czynszu (w starszych zasobach 12-krotnego lub 3-krotnego)

Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

© 2010 rysie.com