Warunki wynajmu w TBS

Najemcą lokalu w TBS Wrocław zostac mogą osoby  fizyczne i prawne, które:


1) nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu,

2) osiagają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania,

W przypadku zbyt niskich dochodów przyszły najemca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego.


3) wpłacą, po zawarciu umowy partycypacyjnej,  30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu,

4) wpłacą, na 7 dni przed podpisaniem umowy najmu, kaucję zabezpieczającą  należności z tytułu najmu,w wysokości maksymalnie 12 - krotnego (obecnie 3-krotność) miesięcznego czynszu

Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie    zalega z zapłatą czynszu.

© 2010 rysie.com