Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Kontakt

Siedziba Zarządu Spółki: ul. Przybyszewskiego 102-104 51-148 Wrocław

e-mail:vduBvdu/ytqency0eqo0rn

nr tel.    71/325-33-38, 325-21-04,325-28-44  nr fax:  71/325-22-96

Siedziba administracji i służb technicznych: ul. Tylna 14 51-313 Wrocław

e-mail :   vdu0v{npcBvdu/ytqency0eqo0rn

nr tel./fax:  71/345-80-52, 345-70-82, 345-69-18

 

Informacje dotyczące inwestycji prowadzonych przez TBS:

Dział Inwestycyjno-Techniczny - tel. (71) 325-28-95
ul. Przybyszewskiego 102/104
e-mail:kpyguv{elgBvdu/ytqency0eqo0rn

Informacje dotyczące zarządzania nieruchomościami:
Dział Obsługi Eksploatacyjnej - tel. (71) 345-80-52
ul. Tylna 14
e-mail:vdu0v{npcBvdu/ytqency0eqo0rn

zgłoszenia dotyczace interwencji

Bezpośredni adres strony to http://tbs-wroclaw.com.pl/zglaszanieInterwencji

Godziny pracy pracowników Spółki

Pracownicy  Działu Obsługi Technicznej i Działu Obsługi Eksploatacyjnej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do  godz. 1730

Pracownicy  Działu Inwestycyjno - Technicznego, których zakres obowiązków służbowych, obejmuje m in. obsługę osób zainteresowanych wynajmem mieszkań, partycypantów i przyszłych najemców lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.  wykonują swoje pracę:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1730.

Pozostali pracownicy Spółki  oraz pracownicy Działu Obsługi  Eksploatacyjnej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę osób zainteresowanych wynajmem lokali usługowych wykonują swoją pracę, w dni robocze tygodnia: od poniedziałku do piątku od godz. 730 do  godz. 1530.

Nasze dane:

NIP 895-16-33-275

Regon 931934621

Kapitał zakładowy:

169.195.578,00 zł

Ilość udziałów: 339

Wpisana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000117724

© 2010 rysie.com