Orientacyjne koszty związane z najmem mieszkania

Powróć do treści Warunki wynajmu w TBS »

Kwota partycypacji

30% kosztów budowy przedsięwzięcia. Jest to jednorazowa wpłata uiszczana w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Partycypacyjnej, czyli przed rozpoczęciem budowy mieszkania, zwykle około 18 miesięcy przed jego zasiedleniem. Kwota partycypacji jest rewaloryzowana i zwracana wpłacającemu, gdy ten np. zdecyduje się rozwiązać umowę najmu.

Obecnie kwota partycypacji wynosi ok. 1184,00 zł za 1 mkw. mieszkania.

Przykładowo - za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. należy jednorazowo wpłacić 59 200,00 zł (50 x 1184 zł).

Kwota partycypacji jest każdorazowo wyliczana dla konkretnych mieszkań.

Kaucja mieszkaniowa

Trzykrotność miesięcznego czynszu mieszkania, wpłacana przed zawarciem umowy najmu, zwykle 7 dni przed zasiedleniem mieszkania. Kaucja jest rewaloryzowana i zwracana najemcy po rozwiązaniu umowy, jeśli najemca nie zalegał z zapłatą czynszu.

Przykładowo - kaucja za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. wyniesie 2 047,50 zł (50 mkw. x 13,65 zł x 3 miesiące).

Czynsz za lokal

Obecnie około 13,65 zł za 1 mkw. mieszkania plus koszty użytkowania, tj. ogrzewanie, prąd, woda, ścieki, śmieci etc.

Przykładowe koszty z tytułu najmu:
mieszkanie o powierzchni 36 mkw. (1 pokój + kuchnia)

  • kwota partycypacji -  42 624 zł,
  • kaucja mieszkaniowa -  1474 zł
  • czynsz ok. 680 zł/mc, tj. 492 zł czynszu najmu + 200 zł kosztów użytkowania


Przelicz przybliżone koszty w kalkulatorze kosztów partycypacji.

© 2010 rysie.com